นิสิตและบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวฯ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ     นิสิตและบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ
     เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2567 ณ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง #พื้นที่การเรียนรู้ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature-based Tourism)
     วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวจริง และได้บูรณาการการเรียนรู้กับการบริการวิชาการด้านการจัดการความรู้และการบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การออกแบบระบบการสื่อความหมายธรรมชาติในแหล่งธรณีสัณฐาน หน้าผาและลานหิน รวมทั้งทุ่งดอกหญ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของวนอุทยานน้ำตกผาหลวง
     นอกจากนั้นแล้ว นิสิตยังได้ศึกษาเรียนรู้ การให้บริการการท่องเที่ยวสามพันโบกของชุมชนโป่งเป้า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการบริการนำเที่ยวแหล่งธรณีสัณฐาน การท่องเที่ยวทางน้ำอีกหนึ่งแห่งสำคัญของอุบลราชธานี
     ดำเนินกิจกรรมโดย อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น หลักสูตร ITM หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ หลักสูตร ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
     อยากเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงแบบนี้ #มาเรียนกับเราสิ #เรียนสนุก #เรียนมีความสุข #เรียนท่องเที่ยวโรงแรม #มมส
รายละเอียดเพิ่มเติม=>https://www.facebook.com/photo?fbid=863546142478365&set=
pcb.863558785810434


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2567
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง