ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม (ฝ่ายมัธยม)        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 160 คน ในโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ คณะและสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

        ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เดินทางมาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ก่อนจะพานำชมห้องปฏิบัติการต่างๆที่คณะใช้ในการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านโรงแรม อาจารย์ธีรมิตร จันทร์สิงห์ และรุ่นพี่นิสิตที่พร้อมใจกันมาให้การต้อนรับในครั้งนี้


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 274 ครั้ง