อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินชั้นสูง ในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้น่าสนใจและประทับใจผู้ฟัง” หรือ “Professional Presentation: How to Interest and Impress Audience         ดร.ปรีดา ไชยา อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินชั้นสูง ในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้น่าสนใจและประทับใจผู้ฟัง” หรือ “Professional Presentation: How to Interest and Impress Audience”

         ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการอบรมให้กับระดับผู้บริหาร หัวหน้า และพยาบาลประจำตึกศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น ที่จะไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับพยาบาลตามพื้นที่ชนบทห่างไกลต่อไป โดยการอบรมในครั้งนี้ ดร.ปรีดา ไชยา ได้ประยุกต์หลักการนำเสนอและหลักการสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพจาก Quible, Johnson, & Mott (1995). “Business Communication: Principles and Applications” และ Kotler, Kartajaya, & Setiawan (2554). “Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit”. (หนังสือแปล)

         ทั้งนี้ มีนิสิตที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของคณะการท่องเที่ยวฯได้เข้าร่วมศึกษาวิธีการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้น่าสนใจในครั้งนี้ด้วย


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 มกราคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 265 ครั้ง