โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่พัก       โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่พัก ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เส้นทางเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - กรุงเทพฯ นิสิตได้เรียนรู้โครงสร้างการปฏิบัติงานภายในโรงแรม ระดับ 5 ดาว เช่น โรงแรมดุสิตธานี หัวหินโรงแรม วีวิลลาส์ หัวหิน และโรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ ซึ่งมีการดำเนินงานกเนการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านการโรงแรมเป็นของตนเอง ตลอดจนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 มีนาคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 264 ครั้ง