ปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2558      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีที่ได้ต้อนรับนิสิตใหม่ ในงานปฐมนิเทศนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีกาศึกษา 2558 ณ อาคารประชุมเคียงคะคาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขึ้นกล่าวต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่น โดยในงานมีการแสดงจากตัวแทนชมรมต่างๆพร้อมทั้งทำความรู้จักกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านอย่างเป็นกันเอง


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 กรกฏาคม 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 265 ครั้ง