ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศจำนวน8คัน
แนบไฟล์ : 131218_155909.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2561
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 256 ครั้ง