ตารางแสดงราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
แนบไฟล์ : 060219_130250.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 194 ครั้ง