ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศจำนวน7คันโครงการโครงการฝึกปฎิบัตินอกสถานที่เส้นทางตะวันออก
แนบไฟล์ : 130320_145129.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 1 ครั้ง   
 
 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร