ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จำนวน1ป้ายและปดสเตอร์A3จำนวน100แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 290420_112247.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง   
 
 
บุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร