ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล(9x4m)พร้อมติดตั้ง จำนวน1ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แนบไฟล์ : 290620_154026.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2563
 
ประกาศ :
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 3 ครั้ง