ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจ้างออกแบบจ้างสำรวจและจ้างปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ รร จ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น จ้าง ออกแบบและสำรวจปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นจำนวน ๑ งานผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท อริยะสถาปนิก จำกัด(ให้บริการ)


แนบไฟล์ : 281221_132529.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 ธันวาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง