แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) ข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายวิชาการ) แบบ ป.01-02
Downloadเอกสาร : 240519_150352.doc <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 พฤษภาคม 2562
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ไพโรจน์ ศรีสารคาม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 321 ครั้ง