งานทุน

 

 

รับสมัครบุคลากรเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2564
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมกิจกรรม"ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาเทสโกโลตัส" ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธินายห้างขายปูนผู้หนึ่ง" ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนา มมส. ประจำปีการศึกษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2557 (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) กำหนดส่งสมัครระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2557 ณ ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เปิดรับทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับนิสิตนานาชาติ ภาคการศึกษา 2/2557
ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิตั้งเซ็งกิม (บริษัท นานมี จำกัด)/a>
รับสมัครศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าเรียนดี ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกทุนการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2558

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 19 | หน้า : 1