ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3) 
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2567(TCAS 67)
เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รอบการประเมินที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียน
ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2 พ.ศ.2565
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์สินค้า U2T สู่ OTOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรม THM Summer Camp 2023