ข่าวประกวดราคา

 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศจำนวน10คันโครงการศึกษาดูงาน ระบบการจัดการและดำเนินงานภัตตาคารและการจัดเลี้ยงในธุระกิจโรงแรม ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่จำนวน1งานโครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงจำนวน2ชุดโครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียงจำนวน1งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสายสะพานจำนวน8อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RiCOHปีงบประมาณ2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ฟลีทการ์ด)จำนวน3คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำหน้ากากผ้าพร้อมสกรีนโลโก้(ผ้ามัสลีนซับด้านในผ็าสาลู่สีขาว)จำนวน1000ชิ้น
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ตรวจรั่วไล่ระบบทำสัญญากาศเดินสายทำความเย็นขนาด275000BTU
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซือหนังสือจำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ฟลีทการ์ด) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งจำนวน3รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาอาคารจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแฟตไดว์16GBจำนวน40อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล(9x4m)พร้อมติดตั้ง จำนวน1ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกะบะ บท.3315มคจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงแผงวงจรชาร์เจอร์ ชุดอินเตอร์วอเตอร์และไฟสำรองฉุกเฉินลิฟท์จำนวน1งาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.63 จำนวน1เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในส่วนงานภูมิทัศน์ จำนวน70รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง นข 3776มค ฟลีทการ์ดหมายเลขบัตร5043677011509083
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตู้ นข1662มคจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทโมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผากจำนวน10เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุมจำนวน2ครั้งวันที่14-15มีนาคม2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จำนวน1ป้ายและปดสเตอร์A3จำนวน100แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน12เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้จำนวน2คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าอเนกประสงค์เทียมจำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้อง204และ206โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 35 | หน้า : 1