รายงานผลการพิจารณา

 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
ประกาศและรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกาศและรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศและรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถปรับอากาศจำนวน10คันโครงการศึกษาดูงานระบบจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยงในธุระกิจโรงแรม ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน
รายงานผลการพิจารณา จ้างการแสดงจำนวน2ชุดโครงการเสวนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจาณาเช่าเวทีและเครื่องเสียงจำนวน1งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างทำสายสะพานจำนวน8อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงลิฟโดยสารจำนวน2ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อRiCOHปีงบประมาณ2563
รายงานผลการพิจารณา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง(ฟลีทการ์ด)จำนวน3คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจาณา จ้างทำหน้ากากผ้า พร้อมสกรีนโลโก้(ผ้ามัสลิน+ซับด้านในผ้าสาลูสีขาว)จำนวน1000ชิ้น
รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียนตรวจรั่ว+ไล่ระบบ+ทำสัญญากาศเดินสายความเย็น+ขนาด275000BTU ชั้นล่าง
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม2ชั้น3ถอด+ย้าย+ติดตั้ง+ขนาด30000BTUเปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิจำนวน2รายการ
รายงานผลการพิจารณา ซื้อหนังสือจำนวน55รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ฟลีทการ์ด)ประจำเดือนมิถุนายน2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร จำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและแต่งกิ่ง จำนวน3รายการ
รายงานผลการพิจาณาซื้อแฟตไดว์16GBจำนวน40อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างทำป้ายไวนิล(9x4m)พร้อมติดตั้งจำนวน1ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกะบะ บท3315จำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงแผงวงจรชาร์จเจอร์ ชุดอินเตอร์วอเตอร์และไฟสำรองฉุกเฉินลิฟทืจำนวน1งาน
รายงานผลการพิจารณาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.63จำนวน1เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุใช้ในส่วนปรับภูมิทัศน์จำนวน70รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิิง นข3776มค. หมายเลขบัตร5043677011509083
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมและติดตั้งเปลี่ยนหลังคาจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน4รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตู้ นข1662 มค จำนวน6รายการ
รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผากจำนวน10อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จำนวน1ป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดA3จำนวน100แผ่นโดยวิธเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างเช่าห้องประชุมจำนวน2ครั้งวันที่14-15มีนาคม2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างทำโปสเตอร์ขนาดA2พิม4สีจำนวน200แผ่นโครงการTHMFairครั้งที่7
รายงานผลการพิจารณา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการพิจารณาจ้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ห้อง204และ206
รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ห้องครัวจำนวน1ชุด)
รายงานผลการพิจารณาจ้างทำโปสเตอร์A2พิมพ์4สีจำนวน200แผ่นโครงการTHM Fair ครั้งที่ 7

 

จำนวน :  หัวข้อ | จำนวน : 35 | หน้า : 1