กิจกรรม/โครงการ

 

 

มภาษณ์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการวัดระดับองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์และส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์และส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 รหัส66หลักสูตร ศิลปะการปรุงอาหารและการบริการด้วยไมตรีจิต
โครงการศึกษาดูงานการจัดประชุมนิทรรศการ (MICE) และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต ในรูปแบบของงาน เปิดโลกกิจกรรม THM Clubs Day 2023
ชมรมบาริสต้าและชมรมบาเทนเดอร์ผนึกกำลังกันให้บริการเครื่องดื่มในงาน สภากาแฟ จังหวัดมหาสารคาม 2566
ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง โครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากลในต่างประเทศ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ปาเจรา น้อมวันทาบูชาครู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
โครงการอบรมการนุ่งผ้าไทย นุ่งผ้าซิ่นไปทำงาน ก็แฟชั่นได้ ใครว่าเชย
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการและดำเนินงานภัตตาคารและการจัดเลี้ยงในธุกิจโรงแรม นิสิตชั้นปีที่ 4
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรม THM Summer Camp 2023
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สอบ 3 บท) นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส ณ โรงแรมทองสมบูรณ์ คลับ และ ชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม Special Lecture Series ครั้งที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีเพื่อการท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมการปฏิบัติการพายเรือคายัค
โครงการเปิดมุมมองการฝึกงานและอาชีพ (Internship Fair) ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “เปิดโลกฝึกประสบการณ์งานโรงแรม Hotel Internship Fair”
ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 19 ก.ค.66 เวลา 7:00 น. เป็นต้นไป
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ และค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประชุมร่วมกับบุคลากรจาก Accor Thailand
อาจารย์ดร.ทรงพล อุทัยสาร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย ได้รับการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอ(Stand-up presentation)ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการประกอบของว่างไทยและขนมไทยโบราณ : The Culinary Art of Thai Hors d oeuvres and Traditional Thai Desserts
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทพื้นฐานในการรับประทานอาหารและมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล Basic Dining Etiquette & Table Manners
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับลักษณ์ เปลี่ยน Look : Click for Success
กิจกรรมชบาสัญจร 2023
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส.จัดกิจกรรมVOCและเจรจาร่วมมือพัฒนาหลักสูตรCWIEกับผู้ประกอบการในภูเก็ต
เจรจาความร่วมมือกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต
Welcome a team of Canadian volunteers to our faculty
โครงการ THM Research Cafe #4